OSF

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation sa od svojho vzniku angažuje svojimi aktivitami a grantovou činnosťou v zápasoch za liberálnu demokraciu, osobnú slobodu a dôstojnosť každého jednotlivca. Vytvára ľuďom príležitosti na skvalitňovanie spoločnosti v ktorej žijú, smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.

Naša spolupráca má korene v roku 2013. Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation podporuje naše v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím v rámci projektu Nástroje na zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom Fondu pre Mimovládne neziskové organizácie.

Projekt „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“ bol podporený sumou 68.814,50 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“ je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

EEA Grants logo

Aktivity