program_Swiss-SK_80x210.indd

Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov. Je súčasťou Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý bol podporený v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a je tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Správcom Blokového grantu pre podporu partnerstiev v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je Nadácia EKOPOLIS.

Naša spolupráca sa začala v roku 2013. Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie podporuje náš projekt Podpora obecných sociálnych podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce, ktorý realizujeme v rámci programu Podpora obecných sociálnych podnikov.

Aktivity