30.05.2017

Kam smeruje sociálne podnikanie?

Pozývame Vás na záverečnú konferenciu k nášmu projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania, ktorý sa implementuje sa v období od septembra 2014 do augusta 2017. Hlavným cieľom projektu je podpora obecného sociálneho podnikania, ktoré sa…
11.05.2017

Vzdelávací seminár s fínskymi lektormi

Na seminári sa účastníci dozvedia viac o tom, ako záruky pre mladých fungujú vo Fínsku, kde s nimi majú viac ako 11-ročnú intenzívnu skúsenosť. Stretnutie prebehne formou kombinácie vzdelávacieho semináru a praktického workshopu, kde budú predstavené rôzne typy aktivít,…

Mladí Rómovia pre komunitu

Počas 8-dňového školenia sa 24 mladých ľudí z rôznych častí Slovenska naučí ako správne napísať životopis a motivačný list a tiež ako prezentovať svoje profesné ciele. Súčasťou školenia sú osobné konzultácie, lekcie rómskeho jazyka... a možno prídu…
14.03.2017

Talent Acquisition Day by Lenovo

Lenovo hľadá do svojho tímu šikovných mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí majú záujem pracovať alebo stážovať v oblasti IT a majú slušnú znalosť anglického jazyka. Z toho dôvodu organizuje v spolupráci s Neziskovou organizáciou EPIC Talent Acquisition Day…
13.03.2017

Vzdelávací kurz pre mládežníckych pracovníkov

Pozývame Vás na vzdelávací kurz Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi. Školenia sa zúčastnia zástupcovia 7 slovenských a 7 českých organizácií, zástupcovia Univerzity Palackého v Olomouci a Ekonomickej Univerzity v Bratislave a 7 zástupcov austrálskych organizácií, poskytujúcich služby…
01.03.2017

EPIC na Profesia days 2017

Príďte nás pozrieť na Profesia days 2017 a dozvedieť sa viac o tom ako pomáhame prostredníctvom našich projektov a bezplatného e-kurzu (hybaj.sk) zlepšiť vaše zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce.
14.02.2017

Druhé stretnutie pracovnej skupiny vo Zvolene

Začiatkom marca sa vo Zvolene opäť stretne pestrá pracovná skupina, ktorej zámerom je mapovať lokálnu situáciu v téme zamestnanosti mladých ľudí. Spolu budeme hľadať aké „záruky pre mladých ľudí“ by pomohli mladým lepšie nasmerovať ich kroky zo školy…