02.10.2017

Reštart sociálneho podnikania na Slovensku

Pozývame Vás na náš seminár, ktorý realizujeme v rámci medzinárodného projektu Interreg Europe - SOCENT SPAs. Bližšie informácie o účastníkoch a ich príspevkoch nájdete v programe. Prihlásiť sa môžete do 10.10.2017, e-mailom na katarina.czetmayer@epic-org.eu alebo…
27.09.2017

Fórum Integrácie v Tabačke

K téme týkajúcej sa sociálnych inovácií, ktoré pomáhajú utečencom a migrantom, ako aj iným znevýhodneným skupinám, integrovať sa na trh práce, sme prijali pozvanie na podujatie „Fórum Integrácie“ organizované 13. októbra v priestoroch Tabačky v Košicich Ligou za…
30.05.2017

Kam smeruje sociálne podnikanie?

Pozývame Vás na záverečnú konferenciu k nášmu projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania, ktorý sa implementuje sa v období od septembra 2014 do augusta 2017. Hlavným cieľom projektu je podpora obecného sociálneho podnikania, ktoré sa…
11.05.2017

Vzdelávací seminár s fínskymi lektormi

Na seminári sa účastníci dozvedia viac o tom, ako záruky pre mladých fungujú vo Fínsku, kde s nimi majú viac ako 11-ročnú intenzívnu skúsenosť. Stretnutie prebehne formou kombinácie vzdelávacieho semináru a praktického workshopu, kde budú predstavené rôzne typy aktivít,…

Mladí Rómovia pre komunitu

Počas 8-dňového školenia sa 24 mladých ľudí z rôznych častí Slovenska naučí ako správne napísať životopis a motivačný list a tiež ako prezentovať svoje profesné ciele. Súčasťou školenia sú osobné konzultácie, lekcie rómskeho jazyka... a možno prídu…
14.03.2017

Talent Acquisition Day by Lenovo

Lenovo hľadá do svojho tímu šikovných mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí majú záujem pracovať alebo stážovať v oblasti IT a majú slušnú znalosť anglického jazyka. Z toho dôvodu organizuje v spolupráci s Neziskovou organizáciou EPIC Talent Acquisition Day…
13.03.2017

Vzdelávací kurz pre mládežníckych pracovníkov

Pozývame Vás na vzdelávací kurz Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi. Školenia sa zúčastnia zástupcovia 7 slovenských a 7 českých organizácií, zástupcovia Univerzity Palackého v Olomouci a Ekonomickej Univerzity v Bratislave a 7 zástupcov austrálskych organizácií, poskytujúcich služby…