Mladí Rómovia pre komunitu

Počas 8-dňového školenia sa 24 mladých ľudí z rôznych častí Slovenska naučí ako správne napísať životopis a motivačný list a tiež ako prezentovať svoje profesné ciele. Súčasťou školenia sú osobné konzultácie, lekcie rómskeho jazyka… a možno prídu aj Divé maky.

Projekt bol podporený z progamu EÚ

Späť na Podujatia