Vzdelávací kurz pre mládežníckych pracovníkov

Pozývame Vás na vzdelávací kurz Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi. Kurzu sa zúčastní 21 praktikov v práci s mládežou z rôznych organizácií zo Slovenska, Čiech a Austrálie. Účastníci prinesú inšpiráciu z praxe neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti v Austrálii a budú zdieľať svoje skúsenosti v práci s mladými ľuďmi s rôznymi druhmi znevýhodnenia na Slovensku a v Českej republike.

Zámerom pripravovaného vzdelávacieho programu je posilniť kapacity pracovníkov s mládežou v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti počínajúc diagnostikou, vypracovaním a napĺňaním individuálneho rozvojového plánu, prípravou na výkon povolania, legislatívnym rámcom oblasti zamestnávania mladých ľudí, komunikáciu so zamestnávateľom, umiestnenie mladého uchádzača a následná podpora pre zamestnanca aj zamestnávateľa, vedúca k dlhodobej udržateľnosti pracovného miesta. Súčasťou projektu je aj práca s rizikovými skupinami mladých ľudí, s rozmanitými skupinami, ktoré potrebujú špecifický prístup a metódy práce.

Kurz sa uskutoční v rámci projektu Capacities of youth workers on the field of youth employment services podporeného programom Európskej Únie Erasmus+.

 

Späť na Podujatia