Prehľad hlavných udalostí

2015 – 2016

čaká na spracovanie…

2014

2013

2012

  • Registrácia Neziskovej organizácie EPIC na Slovensku. Začíname realizovať aktivity na podporu zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením.  Medzi naše hlavné aktivity patrí šírenie informácii o zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením medzi zamestnávateľmi, navrhovanie legislatívnych riešení a vytváranie programov zamestnanosti ľudí so zdravotným znevýhodnením pre konkrétnych zamestnávateľov.
  • Nezisková organizácia EPIC sa stala členom Americkej obchodnej komory na Slovensku a siete Social Innovation Europe.