2012

Registrácia Neziskovej organizácie EPIC na Slovensku. Začíname realizovať aktivity na podporu zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením.  Medzi naše hlavné aktivity patrí šírenie informácii o zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením medzi zamestnávateľmi, navrhovanie legislatívnych riešení a vytváranie programov zamestnanosti ľudí so zdravotným znevýhodnením pre konkrétnych zamestnávateľov.

Nezisková organizácia EPIC sa stala členom Americkej obchodnej komory na Slovensku a siete Social Innovation Europe.