2014

Pokračujeme v realizácii doterajších programov,  kde sme vo vzťahu k zamestnávaniu znevýhodnených ľudí v obecných sociálnych podnikoch rozšírili spoluprácu so spoločnosťou IBM a organizovali sme prednášku Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja územia.

Od septembra štartujeme Simulátor pracovných pohovorov a projekt Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania.