News

Štvrté stretnutie pracovnej skupiny „Záruky pre mladých ľudí vo zvolenskom regióne“ sa uskutočnilo vo Zvolene. Stanovili sme si priority v aktivitách, ktoré majú podporiť mladých ľudí do 29…

Prečítajte si našu výročnú správu, kde sa dozviete všetky dôležité informácie o našich aktivitách, programoch, ukončených i prebiehajúcich projektoch a hospodárení v roku 2016. Výročnú správu…

Za dvadsať-stupňovou slnečnou zimou sme toto leto vycestovali až do ďalekej Austrálie. V dňoch 17. – 31. júla sme totiž absolvovali spolu so 14 zástupcami organizácií pracujúcich…

Events

No upcoming events.