Novinky

V dňoch 8. – 10. 3. 2017 sme sa v rámci projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania zúčastnili na siedmom nadnárodnom stretnutí. Stretnutie sa tentokrát…

V dňoch 27.2. – 3.3.2017 sme na Ekonomickej univerzite v Bratislave úspešne realizovali v poradí už štvrté školenie Obecného sociálneho podnikania. Pre 27 účastníkov, prevažne predstaviteľov…

Členovia pracovnej skupiny sa stretli vo Zvolene na druhom pracovnom stretnutí, aby riešili otázky „záruk pre mladých ľudí“ v oblasti zamestnanosti a hľadali spoločné východiská….

Podujatia

15.05.2017 - 19.05.2017
Rajecké Teplice

Pozývame Vás na vzdelávací kurz Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi. Kurzu sa zúčastní 21 praktikov v práci s mládežou z rôznych organizácií zo Slovenska, Čiech a Austrálie. Účastníci prinesú inšpiráciu z…