Novinky

Chceš pomôcť znevýhodnenej mládeži pri ceste na trh práce? Máš skúsenosti so sociálnou prácou alebo prácou s vylúčenými komunitami? Nezisková organizácia EPIC ponúka možnosť platenej…

Zástupcovia pracovnej skupiny „Záruky pre mladých vo zvolenskom regióne“ boli na 5-dňovej študijnej návšteve vo fínskom meste Turku, ktoré je expertným partnerom projektu. Išlo o druhú študijnú…

Infobod mladým ľuďom pomôže rozhodovať sa o budúcom štúdiu alebo zamestnaní alebo ponúkne inú sebarelizáciu Dňa 29.10. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Zvolene bola schválená žiadosťo poskytnutie bezodplatného…

Podujatia

Žiadne nadchádzajúce podujatia.