Novinky

V dňoch 12. – 14. septembra 2016 sme v rámci projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania v obci Spišský Hrhov zorganizovali medzinárodnú konferenciu,…

Prečítajte si našu Výročnú správu za rok 2015. Would you like to know more about Epic Slovakia? Read our Annual Report 2015.

V dňoch 4. až 8. júla sme v rámci projektu LERI (Local Engagement for Roma Inclusion) zorganizovali v spolupráci s OcÚ Hrabušice letný tábor pre…

Podujatia

17 okt 2016 09:00

Pre veľký záujem o Letnú školu obecného sociálneho podnikania, ktorá sa uskutočnila koncom júna v Bratislave, pripravujeme Jesennú školu obecného sociálneho podnikania, ktorá sa uskutoční…

21 okt 2016 08:00

Nezisková organizácia EPIC organizuje v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR (AMCHAM) biznis raňajky na tému Hľadanie riešení a zdieľanie skúseností zamestnávateľov v oblasti zamestnávania ľudí…

07 nov 2016 09:00

Pre veľký záujem o Letnú školu obecného sociálneho podnikania, ktorá sa uskutočnila koncom júna v Bratislave, pripravujeme dve Jesenné školy obecného sociálneho podnikania. Prvá sa…