Novinky

Chceš pomôcť znevýhodnenej mládeži pri ceste na trh práce? Máš skúsenosti so sociálnou prácou alebo prácou s vylúčenými komunitami? Nezisková organizácia EPIC ponúka možnosť platenej…

Nezisková organizácia EPIC v rámci projektu Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach (Interreg Europe – SOCENT SPAs) začiatkom decembra usporiadali ďalšie regionálne stretnutie stakeholderov na Gemeri, tentokrát…

Nezisková organizácia EPIC hľadá v rámci projektu Otváranie kariérnych možností pre nízko- kvalifikovanú rómsku mládež (Hopes-4-Low) kouča mentorov. Mentori pracujú s nízko-kvalifikovanou rómskou mládežou pri…

Podujatia

Žiadne nadchádzajúce podujatia.