Novinky

Prečítajte si našu Výročnú správu za rok 2015. Would you like to know more about Epic Slovakia? Read our Annual Report 2015.

V dňoch 4. až 8. júla sme v rámci projektu LERI (Local Engagement for Roma Inclusion) zorganizovali v spolupráci s OcÚ Hrabušice letný tábor pre…

Máme za sebou ďalší úspešný workshop, na ktorom Petra Ingerová z Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR prezentovala fungovanie a konkrétne príklady implementácie sociálneho aspektu…

Podujatia

01 okt 2016 00:00

Pre veľký záujem o Letnú školu obecného sociálneho podnikania, ktorá sa uskutočnila koncom júna v Bratislave, pripravujeme ďalšie dve intenzívne 5-dňové školenia k téme obecného…