Novinky

Spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sme sa stali slovenskými partnermi európskeho projektu SOCENT SPAs, ktorý sa realizuje cez program Interreg Europe…

Vo Zvolene sme 25. januára 2017 zorganizovali úvodné stretnutie k projektu „Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni“. Išlo zároveň o prvé stretnutie…

Nová iniciatíva EÚ – Európsky zbor solidarity – ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu s…

Podujatia

Pozývame Vás na Jarnú školu obecného sociálneho podnikania, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. februára – 3. marca 2017 v Bratislavskej Business School EUBA na Dolnozemskej…

Začiatkom marca sa vo Zvolene opäť stretne pestrá pracovná skupina, ktorej zámerom je mapovať lokálnu situáciu v téme zamestnanosti mladých ľudí. Spolu budeme hľadať aké „záruky pre mladých…

Štyria členovia zvolenskej pracovnej skupiny sa 19. – 25. marca 2017 zúčastnia prvej študijnej návštevy fínskeho mesta Turku. Budú mať možnosť nahliadnúť na fungovanie opatrení záruk pre…