Novinky

V dňoch 22. – 24. novembra 2016 sme navštívili našu partnerskú organizáciu v rámci projektu Aplikácia záruk pre mladých ľudí na lokálnej úrovni – Oddelenie…

V piatok 25. novembra 2016 sme spoluorganizovali Deň otvorených dverí pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti DELL. Podujatia sa zúčastnilo 10 študentov a absolventov, ktorí sa následne môžu…

V poradí 3. škola obecného sociálneho podnikania sa uskutočnila v dňoch 7. – 11. novembra 2016 v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, so sídlom…

Podujatia

31 jan 2017 00:00

Na začiatku roka 2017 pripravujeme ďalšie školenie. Pre viac informácii kontaktuje Michala Hrnčiara (0940 727 389)