Správna rada

Všetci členovia Správnej rady Neziskovej organizácie EPIC sú súčasne členmi Správnej rady materskej organizácie EPIC Assist.

 • brat Donald Campbell – predseda správnej rady
 • Michael Eastgate  – člen
 • Bill Gamack – člen (CEO EPIC Assist)

 Pracovníci

 • Keith Martin – štatutárny zástupca, generálny riaditeľ pre zahraničné vzťahy, EPIC Assist (Austrália)
 • Mária Nádaždyová – regionálna koordinátorka EPIC pre Európu
 • Anna Čonková – Junior Program Analyst
 • Michal Hrnčiar – projektový manažér (Sociálne podnikanie)
 • Ela Klementová – Project Officer (Youth Guarantee)
 • Katarína Krejčíková – dobrovoľníčka (Deafinitely Clean)
 • Michaela Mudroňová – projektová manažérka (Zamestnávanie mladých ľudí)
 • Zuzana Polačková – projektová manažérka (Erasmus pre mladých podnikateľov)
 • Pavol Roman – tlmočník pre projekt Deafinitely Clean (externý spolupracovník)
 • Michal Smetanka – expert pre sociálne podnikanie (externý spolupracovník)
 • Peter Važan – projektový koordinátor