Správna rada

Všetci členovia Správnej rady Neziskovej organizácie EPIC sú súčasne členmi Správnej rady materskej organizácie EPIC Assist.

  • brat Donald Campbell – predseda správnej rady
  • Michael Eastgate  – člen
  • Bill Gamack – člen (CEO EPIC Assist)

 Pracovníci

  • Keith Martin – štatutárny zástupca, generálny riaditeľ pre zahraničné vzťahy, EPIC Assist (Austrália)
  • Eva Havelková – koordinátorka pre Strednú Európu
  • Michal Hrnčiar – projektový manažér (Sociálne podnikanie)
  • Ela Klementová – Project Officer (Youth Guarantee)
  • Michaela Mudroňová – projektová manažérka (Zamestnávanie mladých ľudí)
  • Peter Važan – projektový koordinátor
  • Anna Čonková – manažérka programu mládežníckej výmeny