27.10.2017

Zhodnotenie seminára o sociálnej a pracovnej integrácií vo Florencii

V dňoch 16.-18. októbra 2017 sa zástupca Neziskovej organizácie EPIC Michal Hrnčiar, zúčastnil na seminári vo Florencii s názvom: „Cesty samostatnosti: seminár vzájomného učenia k téme sociálnej a pracovnej integrácií ľudí so znevýhodnením, obzvlášť ľudí…
19.10.2017

Pozvanie na SOŠ a gymnázium pre sluchovo postihnutých žiakov Koceľova

Ďakujeme za pozvanie prezentovať na SOŠ a gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím Koceľova v Bratislave. Mali sme cennú možnosť zdieľať skúsenosti a nástroje pre podporu zamestnávania sluchovo znevýhodnených osôb s odborníkmi a praktikmi z…

Fórum integrácie v košickej Tabačke

„Sociálna ekonomika ako inovatívny nástroj podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti“, to bola téma panelovej diskusie, v ktorej neziskovú organizáciu EPIC zastupovala koordinátorka pre strednú Európu Eva Havelková. Diskusia bola súčasťou medzinárodnej konferencie Fórum o integrácii,…

Seminár v Rímavskej Sobote „Reštart sociálneho podnikania na slovensku“

K aktuálnej téme Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa v rámci projektu Sociálne podnikanie v riedko osídlených územiach (SOCENT SPAs) uskutočnil 12. októbra 2017 v Rimavskej Sobote seminár s názvom „Reštart sociálneho podnikania na Slovensku“. Seminár bol určený pre zástupcov…
18.10.2017

Seminár vo florencii: 18 krajín bude zdieľať dobrú prax v oblasti pracovnej integrácie

Nezisková organizácia EPIC, reprezentovaná Michalom Hrnčiarom, sa v rámci svojich programov v oblasti podpory sociálneho podnikania zúčastní v dňoch 16.-18. októbra 2017 na seminári výmeny skúseností dobrej praxe vo Florencii s názvom: „Cesty samostatnosti: seminár vzájomného učenia k téme sociálnej a pracovnej integrácii…
02.10.2017

Štvrté stretnutie “Záruk pre mladých”

Štvrté stretnutie pracovnej skupiny „Záruky pre mladých ľudí vo zvolenskom regióne“ sa uskutočnilo vo Zvolene. Stanovili sme si priority v aktivitách, ktoré majú podporiť mladých ľudí do 29 rokov v téme pracovného uplatnenia a navrhli prvé konkrétne kroky k ich realizácií.…
18.09.2017

O rok skúsenejšia organizácia.

Prečítajte si našu výročnú správu, kde sa dozviete všetky dôležité informácie o našich aktivitách, programoch, ukončených i prebiehajúcich projektoch a hospodárení v roku 2016. Výročnú správu už tradične publikujeme v slovenčine i v anglickom jazyku. Please…