EPIC na medzinárodnej konferencii v Bruseli

Na konci novembra sa EPIC zúčastnil na medzinárodnom stretnutí v Bruseli organizovanom iniciatívou StartNet Europe a Goethe Inštitútom v Bruseli. Spolu so 14 organizáciami z rôznych krajín EÚ sme sa rozprávali o problémoch, s ktorými sa stretávame, vymenili sme si príklady úspešných techník v oblasti monitoringu a hodnotenia a zdieľali sme svoje nápady a plány do budúcnosti. Navyše sme sa zúčastnili podnetnej diskusie s tvorcami politík na európskej a lokálnej úrovni zameranej na nachádzanie spôsobov boja s nezamestnanosťou mladých ľudí a uľahčenia ich prechodu na pracovný trh.

 

Späť na Novinky