EPIC na Radničkiných trhoch 2014 v Banskej Bystrici

14. ročník Radničkiných trhov sa uskutočnil nielen 19. -20. septembra 2014 v Bratislave, ale aj 3. októbra  2014 v Banskej Bystrici.

Aj tu za Okrúhlym stolom Nezisková organizácia EPIC predstavila model podporovaného zamestnávania a nástroje podporujúce vstup a zotrvanie ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce (Supported Wages System) uplatňované v Austrálii.

Cieľom Radničkiných trhov, ktoré pripravuje Občianske združenie Inklúzia, chránená dielňa Radnička a Ústredie ľudovo umeleckej výroby je priblížiť prácu občanov so zdravotným postihnutím a osloviť potencionálnych zamestnávateľov.

Snaha využiť dobré skúsenosti austrálskeho systému zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením tvorí veľkú časť nášho programu Podpora zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením. Jeho cieľom podpora verejnej odbornej diskusie o skvalitňovaní života ľudí so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom zvýšenia možností ich zmysluplného uplatnenia sa na otvorenom trhu práce, ale aj o kvalite života týchto ľudí, ktorá je momentálne vo väčšine prípadov definovaná spoločenskou izoláciou a zlou ekonomickou situáciou.

Toto podujatie realizujme v rámci projektu „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“. Projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009–2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“ je Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

Radnickine trhy 2014 os

Späť na Novinky