Kam smeruje sociálne podnikanie?

Medzinárodná konferencia Kam smeruje sociálne podnikanie?, na ktorej sme poskytli 140 účastníkom aktuálne informácie o súčasnom stave sociálneho podnikania nielen na Slovensku sa uskutočnila 21. júna 2017 v Bratislave. 17 spíkrov zo Slovenska, Slovinska, Maďarska, Českej Republiky a Austrálie priblížilo dôležité informácie o súčasnom stave sociálneho podnikania u nás doma aj v zahraničí.

Konferencia bola organizovaná k projektu „Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania“ podporovaného programom Erasmus+ Európskej únie, ktorý sa implementuje od septembra 2014 do augusta 2017. Zámerom bolo vytvorenie akreditovaného vzdelávacieho programu pre samosprávy s cieľom zvýšiť informovanosť zástupcov miest a obcí o zakladaní sociálnych podnikov ako medzitrhu práce pre znevýhodnených ľudí.

Na konferencií sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Implementačnej agentúry MPSVaR SR, miest a obcí Slovenska, zástupcovia organizácií venujúcim sa problematike zamestnávania a mnohí ďalší.

V rámci bohatého programu konferencie boli účastníkom podané informácie o návrhu Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní a možnostiach financovania obecných sociálnych podnikov na Slovensku v rámci Akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy a v rámci pripravovanej legislatívy. Priniesli sme aj prehľad podporných štruktúrach pre sociálne podnikanie na Slovensku a v zahraničí s cieľom informovať o aktuálne prebiehajúcich kurzoch a vzdelávacích aktivitách a v neposlednom rade sme predstavili príklady dobrej praxe, ktoré sú stále inšpiratívne najmä pri začiatkoch zakladania obecných sociálnych podnikov.

Projekt priniesol na Slovensko vzdelávanie, ktoré tu doposiaľ veľmi chýbalo. Sme radi že môžeme predstaviteľom miest a obcí priniesť v rámci vzdelávacích aktivít aktuálne informácie z oblasti obecného sociálneho podnikania a tým podporovať túto skvelú myšlienku. Sme presvedčení, že téma sociálneho podnikania sa bude objavovať na rôznych podujatiach stále častejšie najmä kvôli aktuálnej príprave novej legislatívy o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní pod zastrešením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Aj pri schvaľovaní a prípadnej implementácií tejto legislatívy chce byť Nezisková organizácia EPIC naďalej silným partnerom pre ministerstvo v oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených osôb. Verím, že aj spoločne s Vami sa nám podarí myšlienke o sociálnom podnikaní znovu prinavrátiť dobré meno.

Touto cestou by sme chceli poďakovať našej spolupracovníčke Zuzane Polačkovej, ktorá stála za zrodom tohto kvalitného a odborne pripraveného projektu a ktorá viedla jeho aktivity. V aktivitách nadviazal a ďalej pokračoval do úspešného konca Michal Hrnčiar. Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým partnerom projektu, spolupracovníkov z rôznych inštitúcií, účastníkom vzdelávania  a v neposlednom rade aj skvelým kolegom z Neziskovej organizácií EPIC.

Nezisková organizácia EPIC bude v podobných aktivitách pokračovali aj naďalej a pevne verím, že spoločnými silami sa nám podarí vyriešiť problémy v oblasti zamestnanosti, ktoré nás trápia.

Prečítajte si tlačovú správu.

Reportáž z konferencie sa dostala do hlavných správ RTVS. (9 min. 24 sek.)

Späť na Novinky