Workshop o sociálnej ekonomike

Aj v tomto roku sa EPIC podieľal na spoluorganizovaní každoročného workshopu o sociálnej ekonomike v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, kde sa stretli experti a nadšenci sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania a diskutovali o novinkách a plánoch do budúcnosti. EPIC taktiež prezentoval svoje aktivity v rámci prezentačného bloku venovaného príkladom dobrej praxe.

Späť na Novinky