11.10.2018

Akreditovaný kurz kariérneho poradenstva vo Zvolene

V priebehu prvých dvoch októbrových týždňov sme vo Zvolene uskutočnili 5-dňový akreditovaný kurz kariérneho poradenstva. Účastníci kurzu sú pedagógovia a psychológovia zo základných, stredných škôl, pracovníci s mládežou, sociálni pracovníci, psychologičky z CPPPaP. Formou interaktívnych…
19.09.2018

Ponuka práce

    PONUKA PRÁCE alebo BRIGÁDY v Bratislave UPRATOVACIA SLUŽBA „DEAFINITELY CLEAN“ PRE NEPOČUJÚCICH, OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM Hľadáme: zodpovedných ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí hľadajú príležitosť zárobku - upratovanie bytov, domov a malých firiem…
11.09.2018

Záruky pre mladých v októbri

Pripravujeme: V rámci projektu „Záruky pre mladých“ pripravuje Nezisková organizácia EPIC v októbri  2018 vo Zvolene kreditový kurz kariérneho poradenstva určený pre pedagógov, ktorí plnia úlohy výchovných a kariérových poradcov na základných a stredných školách, a tiež pre pracovníkov s mládežou v rôznych profesiách a typoch neškolských organizácií. Touto aktivitou…

Hľadajú sa mentori!

Nezisková organizácia EPIC hľadá mentorov na prácu s nízko kvalifikovanou rómskou mládežou, ktorí budú poskytovať vedenie a poradenstvo pri aktívnom zaraďovaní sa na otvorený trh práce. Mentoring je realizovaný v rámci medzinárodného projektu „Podpora kariérnych možností pre nízko…

Rokovanie u splnomocnenca pre rómske komunity

V piatok 7.septembra 2018 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Neziskovej organizácie EPIC s riaditeľom Úradu Splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity a jeho vybraných zamestnancov. Cieľom stretnutia bola konzultácia a poradenstvo k medzinárodnému projektu Hopes-4-Low, ktorého cieľom je pomáhať pri…
20.07.2018

Would you like to work in the disability sector in Australia?

Australia’s health care and social assistance sector is set to employ an additional 250,000 people over the next five years. Participants in EPIC’s Carers Project will have the opportunity to build knowledge and skills in…
25.05.2018

Workshop a panelové diskusie o sociálnej ekonomike v Španielsku

[envira-gallery id="4903"] ¡Hola! :smile: 8. – 10. mája 2018 sa v španielskej Sorii uskutočnili projektové aktivity týkajúce sa sociálneho podnikania v riedko osídlených oblastiach za účasti projektových partnerov a zainteresovaných strán z Fínska, Nemecka a…