10.03.2017

Záujem o obecné sociálne podnikanie neprestáva

V dňoch 27.2. - 3.3.2017 sme na Ekonomickej univerzite v Bratislave úspešne realizovali v poradí už štvrté školenie Obecného sociálneho podnikania. Pre 27 účastníkov, prevažne predstaviteľov miest a obcí, sme ponúkli možnosť získať komplexné informácie z oblasti…

Druhé stretnutie pre záruky vo Zvolene.

Členovia pracovnej skupiny sa stretli vo Zvolene na druhom pracovnom stretnutí, aby riešili otázky "záruk pre mladých ľudí" v oblasti zamestnanosti a hľadali spoločné východiská. Na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční po návšteve zástupcov pracovnej…
02.03.2017

Jarné info: Naše úspechy a plány.

Dovoľte nám informovať Vás o našich minuloročných úspechoch a spomenúť to najdôležitejšie čo pripravujeme v tomto roku. V programe zameranom na podporu sociálneho podnikania bol veľký záujem o náš vzdelávací program Obecné sociálne podnikanie, ktorý je akreditovaný…
16.02.2017

EPIC a Interreg Europe

Spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sme sa stali slovenskými partnermi európskeho projektu SOCENT SPAs, ktorý sa realizuje cez program Interreg Europe prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Projekt má za cieľ…
31.01.2017

Záruky pre mladých prichádzajú do Zvolena

Vo Zvolene sme 25. januára 2017 zorganizovali úvodné stretnutie k projektu „Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni“. Išlo zároveň o prvé stretnutie lokálnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude stretávať vo Zvolene raz…
19.12.2016

Príležitosť pre mladých

Nová iniciatíva EÚ - Európsky zbor solidarity - ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu s úmyslom pomôcť komunite či celej spoločnosti a zároveň získať nenahraditeľné…
05.12.2016

Prvé stretnutie s fínskym partnerom projektu

V dňoch 22. - 24. novembra 2016 sme navštívili našu partnerskú organizáciu v rámci projektu Aplikácia záruk pre mladých ľudí na lokálnej úrovni - Oddelenie vzdelávania na mestskom úrade vo fínskom Turku. Oddelenie vzdelávania je…