Záverečný seminár k projektu „Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi

Nezisková organizácia EPIC organizuje dňa 28. februára 2018 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave záverečný seminár k projektu Služby zamestnanosti poskytované mládežníckmi pracovníkmi. V rámci projektu boli vyškolení pracovníci s mládežou zo Slovenska a Českej republiky, ktorí absolvovali vzdelávací program…
08.12.2017

Členstvo v OP ĽZ

EPIC Nezisková organizácia sa dňa 4.decembra 2017 stala členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) pri Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR. Zároveň EPIC n.o. akceptoval aj členstvo v Komisii pri Monitorovacom Výbore OP…

Návšteva z Austrálie

Austrálsky veľvyslanec z veľvyslanectva Austrálie so sídlom vo Viedni Dr. Brendon Hammer a druhá tajomníčka veľvyslanectva Kim Ralston navštívili EPIC Neziskovú organizáciu. Návšteva sa uskutočnila 5 decembra 2017. Veľvyslanec sa zaujímal najmä o prácu a súčasné aktivity…
23.11.2017

NOVEMBER-DECEMBER 2017 – EPIC diskutuje o strategickom smerovaní a kľúčových aktivitách v Európe

V mesiacoch november-december 2017 Nezisková organizácia EPIC so sídlom v Bratislave privítala na strategických konzultáciách kolegov z TOP manažmentu z materskej firmy EPIC ASSIST v Brisbane v Austrálii, aby v spolupráci s tímom EPIC zo Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Nového Zélandu a Škótska diskutovali…
27.10.2017

Zhodnotenie seminára o sociálnej a pracovnej integrácií vo Florencii

V dňoch 16.-18. októbra 2017 sa zástupca Neziskovej organizácie EPIC Michal Hrnčiar, zúčastnil na seminári vo Florencii s názvom: „Cesty samostatnosti: seminár vzájomného učenia k téme sociálnej a pracovnej integrácií ľudí so znevýhodnením, obzvlášť ľudí…
19.10.2017

Pozvanie na SOŠ a gymnázium pre sluchovo postihnutých žiakov Koceľova

Ďakujeme za pozvanie prezentovať na SOŠ a gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím Koceľova v Bratislave. Mali sme cennú možnosť zdieľať skúsenosti a nástroje pre podporu zamestnávania sluchovo znevýhodnených osôb s odborníkmi a praktikmi z…

Fórum integrácie v košickej Tabačke

„Sociálna ekonomika ako inovatívny nástroj podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti“, to bola téma panelovej diskusie, v ktorej neziskovú organizáciu EPIC zastupovala koordinátorka pre strednú Európu Eva Havelková. Diskusia bola súčasťou medzinárodnej konferencie Fórum o integrácii,…