Rokovanie u splnomocnenca pre rómske komunity

V piatok 7.septembra 2018 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Neziskovej organizácie EPIC s riaditeľom Úradu Splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity a jeho vybraných zamestnancov. Cieľom stretnutia bola konzultácia a poradenstvo k medzinárodnému projektu Hopes-4-Low, ktorého cieľom je pomáhať pri…
20.07.2018

Would you like to work in the disability sector in Australia?

Australia’s health care and social assistance sector is set to employ an additional 250,000 people over the next five years. Participants in EPIC’s Carers Project will have the opportunity to build knowledge and skills in…
25.05.2018

Workshop a panelové diskusie o sociálnej ekonomike v Španielsku

[envira-gallery id="4903"] ¡Hola! :smile: 8. – 10. mája 2018 sa v španielskej Sorii uskutočnili projektové aktivity týkajúce sa sociálneho podnikania v riedko osídlených oblastiach za účasti projektových partnerov a zainteresovaných strán z Fínska, Nemecka a…

Podpora propagovania škôl študentami

V priebehu marca a apríla sme v rámci projektu „Záruky pre mladých na lokálnej úrovni“ realizovali  sériu vzdelávacích workshopov na troch odborných stredných školách vo Zvolene. Témou bolo zapojenie študentov do propagovania vlastnej školy. Cieľom workshopov bolo vytvoriť…
23.04.2018

Dve podujatia na Gemeri

[envira-gallery id="4903"] V priebehu troch dní sme na Gemeri zorganizovali dve podujatia v rámci projektu SOCENT SPAs. 10. apríla 2018 sme pozvali stakeholderov z regiónu na pracovné raňajky do Rožňavy s témou financovania sociálnych podnikov. V prvej časti podujatia sa…
16.02.2018

Aplikácia sociálnej ekonomiky v regiónoch so zvýšenou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít

Združenie mladých Rómov o.z. a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť organizuje 21.2.2018 medzinárodnú konferenciu v Bratislave s názvom „Aplikácia sociálnej ekonomiky v regiónoch so zvýšenou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít“. Okrem štátneho tajomníka MPSVaR SR a zástupcu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske…
04.02.2018

Bussiness raňajky na tému Výhody zamestnávania ľudí so znevýhodnením

Tak ako každý rok, aj tento pripravuje nezisková organizácia EPIC v spolupráci s Americkou obchodnou komorou Bussiness raňajky. Hlavnou témou odborníkov a pozvaných hostí bude  "Výhody zamestnávania ľudí so znevýhodnením". Nezamestnanosť mladých ľudí a najmä dlhodobá nezamestnanosť predstavujú vážny…