16.02.2018

Aplikácia sociálnej ekonomiky v regiónoch so zvýšenou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít

Združenie mladých Rómov o.z. a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť organizuje 21.2.2018 medzinárodnú konferenciu v Bratislave s názvom „Aplikácia sociálnej ekonomiky v regiónoch so zvýšenou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít“. Okrem štátneho tajomníka MPSVaR SR a zástupcu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske…
04.02.2018

Bussiness raňajky na tému Výhody zamestnávania ľudí so znevýhodnením

Tak ako každý rok, aj tento pripravuje nezisková organizácia EPIC v spolupráci s Americkou obchodnou komorou Bussiness raňajky. Hlavnou témou odborníkov a pozvaných hostí bude  "Výhody zamestnávania ľudí so znevýhodnením". Nezamestnanosť mladých ľudí a najmä dlhodobá nezamestnanosť predstavujú vážny…

Záverečný seminár k projektu „Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi

Nezisková organizácia EPIC organizuje dňa 28. februára 2018 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave záverečný seminár k projektu Služby zamestnanosti poskytované mládežníckmi pracovníkmi. V rámci projektu boli vyškolení pracovníci s mládežou zo Slovenska a Českej republiky, ktorí absolvovali vzdelávací program…
08.12.2017

Členstvo v OP ĽZ

EPIC Nezisková organizácia sa dňa 4.decembra 2017 stala členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) pri Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR. Zároveň EPIC n.o. akceptoval aj členstvo v Komisii pri Monitorovacom Výbore OP…

Návšteva z Austrálie

Austrálsky veľvyslanec z veľvyslanectva Austrálie so sídlom vo Viedni Dr. Brendon Hammer a druhá tajomníčka veľvyslanectva Kim Ralston navštívili EPIC Neziskovú organizáciu. Návšteva sa uskutočnila 5 decembra 2017. Veľvyslanec sa zaujímal najmä o prácu a súčasné aktivity…
23.11.2017

NOVEMBER-DECEMBER 2017 – EPIC diskutuje o strategickom smerovaní a kľúčových aktivitách v Európe

V mesiacoch november-december 2017 Nezisková organizácia EPIC so sídlom v Bratislave privítala na strategických konzultáciách kolegov z TOP manažmentu z materskej firmy EPIC ASSIST v Brisbane v Austrálii, aby v spolupráci s tímom EPIC zo Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Nového Zélandu a Škótska diskutovali…
27.10.2017

Zhodnotenie seminára o sociálnej a pracovnej integrácií vo Florencii

V dňoch 16.-18. októbra 2017 sa zástupca Neziskovej organizácie EPIC Michal Hrnčiar, zúčastnil na seminári vo Florencii s názvom: „Cesty samostatnosti: seminár vzájomného učenia k téme sociálnej a pracovnej integrácií ľudí so znevýhodnením, obzvlášť ľudí…