Spoločnosť  getCLIENTS, s.r.o. založila Vzdelávacie centrum getADVANTAGE, ktoré pracovníkom neziskových organizácií prináša unikátne tréningy, ktoré kombinujú know-how odborníkov so skúsenosťami tvorcov a potrebami cieľovej skupiny.

Nezisková organizácia EPIC spolupracuje s firmou getCLIENTS od roku 2014 a pomáha pri aktivitách vzdelávacieho centra getADVANTAGE.