IBM-logo

IBM  sa snaží v rámci programov zameraných na podporu rôznorodosti zamestnancov cielene zamestnávať ľudí, ktorí sú, vďaka svojej etnicite alebo zdravotnému stavu, znevýhodnení na trhu práce.

S IBM spolupracujeme od roku 2013 na aktivitách, zameraných na podporu zamestnávania osôb, znevýhodnených na trhu práce.