iuventa-logo-sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

IUVENTA pôsobí ako Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. naša spolupráca sa začala v roku 2014 v rámci programu Simulátor pracovných pohovorov.