NOMADA

NOMADA je mimovládna organizácia so sídlom v Poľsku, zameraná na popularizáciu a ochranu ľudských práv. Pracuje hlavne s marginalizovanými skupinami, ktoré sú vylučované zo spoločnosti (imigranti, cudzinci a iné menšiny…). Pracuje na všeobecnom rozvoji otvorenej a ľudskej spoločnosti. Angažuje sa vo vytváraní solidarity medzi ľuďmi s rozličným pozadím a sociálnym statusom. NOMADA aktívne podporuje imigrantov vo Wroclawi a tiež obyvateľov rumunských rómskych sídlisk. Vykonáva lobing a mediáciu medzi rôznymi verejnými a sociálnymi službami a lokálnymi a národnými autoritami, organizovaním neformálnych vzdelávacích, kultúrnych a zjednocovacích aktivít. NOMADA pomáha zjendodušiť prístup k základným zdravotným službám a k hľadaniu pracovných príležitostí.

O našej spolupráci

Spoluprácu sme začali v septembri 2014, spolupráca je zameraná na aktivity projektu „Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania“.

Aktivity

Prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu “Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania” sa konalo 8.januára 2015, aj za účasti zástupcov Nomada.