Hrhovské služby LOGO

Obec Spišský Hrhov s obecnou firmou Hrhovské služby, s.r.o.  je považovaná za jeden z najlepších príkladov fungovania obecného podnikania na Slovensku. Náplňou obecného podniku sú stavebné, údržbárske a cestné práce.

Spolupracujeme od roku 2013 v rámci projektu Podpora obecných podnikov založených za účelom zvyšovania zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce.