Poštová banka, a.s.

Poštová banka ponúka jednoduché produkty a služby pre každého, fyzické aj právnické osoby.

S Poštovou bankou, a.s.  spolupracujeme od júna 2014 v oblasti korporátneho expertného dobrovoľníctva spojeného s poskytovaním mikropôžičiek pre obecné podniky v rámci projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce.“