Premiki

Sociálny podnik Premiki sa venuje ľuďom s postihnutím, ich rodinám a priateľom. Podporujú koncept „turizmus pre všetkých“, kde postihnutie, vek a iné okolnosti sú výzvou zlepšovať a vytvárať lepší, kompletnejší a spravodlivejší život. Sociálny podnik je zameraný na udržateľnosť turizmu a hľadá cestu ako skombinovať výlety vhodné pre ľudí so špeciálnymi požiadavkami s výletmi pre ich rodinu a priateľov. Realizujú rôzne programy sociálneho turizmu od špeciálnych programov až po žiadaný nárazový turizmus.

Spoluprácu sme začali v septembri 2014, spolupráca je zameraná na aktivity projektu “Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania”.

  • Prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu “Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania” sa konalo 8. januára 2015, aj za účasti zástupcov Premiki.