SUPZ LOGO

Slovenská únia podporovaného zamestnávania (SÚPZ) je občianske združenie, ktorého poslaním je formulovať, šíriť a podporovať myšlienku a filozofiu podporovaného zamestnávania na Slovensku. Podporované zamestnávanie pomáha ľuďom znevýhodneným na trhu práce nájsť skutočnú šancu zamestnať sa podľa svojich predstáv vďaka integrovanej a vhodnej pomoci a prináša zdravotne postihnutým príležitosť stať sa aktívnym členom spoločnosti.

Pracovníci EPIC Employment Service Inc (Austrália) začali spolupracovať so Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania (SÚPZ) ešte pred oficiálnych založením Neziskovej organizácie EPIC na Slovensku v r. 2012.

Od založenia našej organizácie spolupracujeme so SÚPZ v rámci každodenných aktivít, ako aj pri realizácii projektu Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím. V súčasnosti spolupracujeme na tvorbe metodológie uplatňovania austrálskeho systému zamestnávania ľudí s postihnutím (Supported Wage System) v praxi.