Social Business Earth logo

Social Business Earth (SBE) sa venuje sociálnemu podnikaniu, v ktorom sa filozoficky hlási k hnutiu prof. M. Yunusa, ktoré sa snaží oslobodiť fungovanie sociálneho podnikania od darov a dotácii a podmieniť ho najmä reálnym podnikateľským plánom. SBE  má potenciál na Slovensko priniesť nový pohľad na financovanie sociálneho podnikania a riešenie spoločenských problémov ako takých.

Naša spolupráca sa začala v októbri 2013 na projekte Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce.