world bank

Svetová banka (anglicky World Bank, skratka WB) je inštitúcia, ktorá zabezpečuje finančnú a technickú pomoc rozvíjajúcim sa krajinám s cieľom znížiť chudobu a zlepšiť životné štandardy na celom svete.

V spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou sme zorganizovali seminár zameraný na predstavenie priručky „Zlepšenie životných podmienok Rómov na miestnej úrovni“ (2015).