04.02.2018

Workshop na strednej škole: marketingová kampaň očami študentov

V rámci projektu „záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“ sme začali s realizáciou prvých opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na budúce zamestnanie a tiež podporiť ich možnosti zamestnania v lokalite. Uskutočnili sme prvý…
18.12.2017

Pracovné raňajky na tému sociálne poľnohospodárstvo

[envira-gallery id="4903"] 13. decembra 2017 sme ako jednu z aktivít projektu SOCENT SPAs organizovali pracovné raňajky v Muránskej Dlhej Lúke. Ich témou bolo sociálne poľnohospodárstvo ako jedna z foriem sociálneho podnikania a spôsob zamestnávania znevýhodnených skupín obyvateľstva. Hoci sa…
08.12.2017

Workshop Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe

[envira-gallery id="4903"] Pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím EPIC n.o. spoluorganizoval dňa 7 decembra 2017 workshop Sociálna ekonomika –príklady dobrej praxe. Organizátori podujatia: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a…
02.10.2017

Reštart sociálneho podnikania na Slovensku

Pozývame Vás na náš seminár, ktorý realizujeme v rámci medzinárodného projektu Interreg Europe - SOCENT SPAs. Bližšie informácie o účastníkoch a ich príspevkoch nájdete v programe. Prihlásiť sa môžete do 10.10.2017, e-mailom na katarina.czetmayer@epic-org.eu alebo…
27.09.2017

Fórum Integrácie v Tabačke

K téme týkajúcej sa sociálnych inovácií, ktoré pomáhajú utečencom a migrantom, ako aj iným znevýhodneným skupinám, integrovať sa na trh práce, sme prijali pozvanie na podujatie „Fórum Integrácie“ organizované 13. októbra v priestoroch Tabačky v Košicich Ligou za…
30.05.2017

Kam smeruje sociálne podnikanie?

Pozývame Vás na záverečnú konferenciu k nášmu projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania, ktorý sa implementuje sa v období od septembra 2014 do augusta 2017. Hlavným cieľom projektu je podpora obecného sociálneho podnikania, ktoré sa…
11.05.2017

Vzdelávací seminár s fínskymi lektormi

Na seminári sa účastníci dozvedia viac o tom, ako záruky pre mladých fungujú vo Fínsku, kde s nimi majú viac ako 11-ročnú intenzívnu skúsenosť. Stretnutie prebehne formou kombinácie vzdelávacieho semináru a praktického workshopu, kde budú predstavené rôzne typy aktivít,…