07.09.2018

Nezisková organizácia EPIC nadväzuje spoluprácu s partnermi v Slovinsku

Začiatkom septembra 2018 navštívila Eva Havelková, koordinátorka EPIC n.o. pre strednú Európu partnerské organizácie v Slovinskej Ljublane s cieľom začatia možnej spolupráce na spoločných projektoch. SIMBIOZA, PREMIKI,…

26.06.2018

KONEKTNI.SA – Marketingová kampaň stredných odborných škôl očami študentov

Študentská konferencia KONEKTNI.SA na mestskom úrade vo Zvolene prepojila viac ako 100 ľudí z radov študentov stredných odborných škôl, zástupcov firiem a mesta Zvolen. Podujatie bolo zamerané na…

Školenie o kompenzáciách a dobrej praxi pre pracovníkov s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami

V rámci projektu „Záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“ sme v pondelok 11.6. 2018 uskutočnili vo Zvolene školenie pre komunitných pracovníkov zvolenského „Komunitného centra Romano Jilo“…

04.02.2018

Workshop na strednej škole: marketingová kampaň očami študentov

V rámci projektu „záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“ sme začali s realizáciou prvých opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na budúce zamestnanie…

18.12.2017

Pracovné raňajky na tému sociálne poľnohospodárstvo

13. decembra 2017 sme ako jednu z aktivít projektu SOCENT SPAs organizovali pracovné raňajky v Muránskej Dlhej Lúke. Ich témou bolo sociálne poľnohospodárstvo ako jedna z foriem sociálneho…

08.12.2017

Workshop Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe

Pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím EPIC n.o. spoluorganizoval dňa 7 decembra 2017 workshop Sociálna ekonomika –príklady dobrej praxe. Organizátori podujatia: Ekonomická univerzita…

02.10.2017

Reštart sociálneho podnikania na Slovensku

Pozývame Vás na náš seminár, ktorý realizujeme v rámci medzinárodného projektu Interreg Europe – SOCENT SPAs. Bližšie informácie o účastníkoch a ich príspevkoch nájdete v…

27.09.2017

Fórum Integrácie v Tabačke

K téme týkajúcej sa sociálnych inovácií, ktoré pomáhajú utečencom a migrantom, ako aj iným znevýhodneným skupinám, integrovať sa na trh práce, sme prijali pozvanie na podujatie „Fórum…

30.05.2017

Kam smeruje sociálne podnikanie?

Pozývame Vás na záverečnú konferenciu k nášmu projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania, ktorý sa implementuje sa v období od septembra 2014 do augusta 2017….

11.05.2017

Vzdelávací seminár s fínskymi lektormi

Na seminári sa účastníci dozvedia viac o tom, ako záruky pre mladých fungujú vo Fínsku, kde s nimi majú viac ako 11-ročnú intenzívnu skúsenosť. Stretnutie prebehne formou kombinácie…