Stáže pre študentov

Momentálne neponúkame priestor pre stážistov.

Nezisková organizácia EPIC ponúka študentom a čerstvým absolventom vysokých škôl príležitosť absolvovať stáž a získať potrebnú pracovnú skúsenosť. Spolupracujeme so študentmi, ktorí sú schopní proaktívne a samostatne pracovať na rôznych projektoch zameraných na dosahovanie cieľov organizácie.

Medzi najčastejšie činnosti stážistov patrí spolupráca na riadení projektov, pri príprave analytických dokumentov i spolupráca pri propagácii organizácie. Aktivity a program toho-ktorého stážistu sú vecou osobného dohovoru.

Ak máte o stáž záujem, pošlite životopis a krátky motivačný list na adresu info@epic-org.eu. Do predmetu správy uveďte „stáže pre študentov“.

Poskytnutím svojich osobných údajov zároveň vyjadrujete svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o prácu/stáž. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po zákonom stanovenú dobu a budeme s nimi nakladať v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov č.122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, nebudeme ich poskytovať tretím osobám a na Vaše požiadanie budú vymazané.