Vaše 2 percentá nám pomôžu pomáhať viac ako doteraz

Naše podporné aktivity realizujeme v rámci viacerých programov. Všetky naše aktivity smerujú k k tvorbe programov zameraných na služby zamestnanosti a naším cieľom je realizovať ich tak, aby boli svojou láskavosťou, starostlivosťou a kvalitou príkladom proklientsky orientovaného prístupu a slúžili všetkým, ktorí ich potrebujú, zvlášť však tým, ktorí sú zdravotne či sociálne znevýhodnení.

Prečítajte si viac o našich aktivitách v roku 2016 a o aktivitách, na ktoré použijeme Vaše 2% v roku 2017.

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2%

  • Názov organizácie: Nezisková organizácia EPIC
  • Právna forma: nezisková organizácia
  • Sídlo: Panenská 29, 811 03 Bratislava
  • IČO: 45738718
  • IBAN: SK24 1100 0000 0029 2088 5509

Ak ste

  • fyzická osoba, živnostník či firma, vpíšte ich priamo do Vášho daňového priznania, vyhlásenie o poukázaní 2% je jeho súčasťou (do 31. marca 2017).
  • zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane za rok 2016 (do 15. februára 2017). Toto potvrdenie spolu s vyhlásením o poukázaní 2% dane stačí doručiť do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  • Pre poukázanie 2% musí byť výška zaplatenej dane vyššia ako 150 €. V prípade, že priložíte potvrdenie o Vašej dobrovoľníckej činnosti (ak ste ju v roku 2016 vykonávali v rozsahu minimálne 40 hodín), môžete poukázať 3%, pričom výška zaplatenej dane musí byť vyššia ako 100 €.

Ďakujeme Vám, že svojimi 2% z daní nám pomôžete pomáhať!