Verejné obstarávanie: Realizácia školenia pre starostov obcí o príprave podnikateľských plánov a externé posúdenie relevantnosti podnikateľských príležitostí

Uzávierka predkladania ponúk:

  9. 1. 2014

Zadanie:

 Editácia katalógu

Víťaz:

 Hrhovské služby s.r.o.

Zápisnica z hodnotenia:

 Zápisnica Editácia katalógu