Verejné obstarávanie: Vytvorenie grafickej identity dvoch projektov realizovaných neziskovou organizáciou EPIC, zabezpečenie grafických prác, web stránok a propagačných predmetov projektov

Uzávierka predkladania ponúk:

 25. 10. 2013

Zadanie:

 Grafická identita projektov

Víťaz:

 Mrg. Art. Peter Liška

Zápisnica z hodnotenia:

Zápisnica Grafická identita projektov