Zapojte sa

EPIC je jednou z najväčších a najrešpektovanejších neziskových organizácií v Austrálii a už 25 rokov pracuje v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti pre ľudí znevýhodnených na trhu práce. Zamestnáva vyše 400 zamestnancov, ktorí ročne asistujú viac ako 10 000 klientom s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia a marginalizácie uplatniť sa na otvorenom trhu práce. EPIC v roku 2012 otvoril svoju prvú dcérsku pobočku v Európe, ktorou je Nezisková organizácia EPIC so sídlom v Bratislave.

Našou ambíciou je ovplyvňovať tvorbu verejných politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín, iniciovať a asistovať pri príprave a realizácii programov zameraných na zvyšovanie zamestnanosti na miestnej úrovni.

Spolupráca

Ak Vás poslanie a aktivity Neziskovej organizácie EPIC oslovili, ponúkame Vám možnosť podieľať na našej činnosti:

Ďalšie možnosti